Εγγραφή μέλους

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,

Σκοπός του Σωματείου είναι πρωτίστως η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στις Καταστατικές του Διατάξεις.

Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όσοι πληρούν τις νόμιμες και καταστατικές προϋποθέσεις αυτού και εφόσον καταθέσουν συμπληρωμένη σχετική αίτηση εγγραφής.

Στο πλαίσιο αυτό μπορείς να υποβάλεις αίτηση εγγραφής συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς.

* Αποδέχομαι τους Όρους εγγραφής
*συμπληρώνεται υποχρεωτικά