Υπαγωγή στο εκπτωτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της πολιτικής υπηρεσιών και παροχών προς τα μέλη του, ο Σύνδεσμος ΚΑΕ (unionkae) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη Εκπτωτικού Προγράμματος για τα μέλη του Συνδέσμου.
Δημιουργούμε μία λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων-επαγγελματιών οι οποίοι προσφέρουν τα προϊόντα-υπηρεσίες τους στα μέλη του Συνδέσμου σε προνομιακές τιμές.
Προς τούτο, πέραν της δημοσιοποίησης μέσω του διαδικτύου, ο Σύνδεσμος ΚΑΕ απευθύνεται στους φορείς εκπροσώπησης των επαγγελματιών και ζητάει την προσφορά εκπτώσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους-μέλη του Συνδέσμου ΚΑΕ.
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του Συνδέσμου ΚΑΕ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί και συμπληρώνοντας την αίτηση που θα εμφανιστεί:
Γενικοί όροι
Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΚΑΕ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο, και ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της προσφοράς εκ μέρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των μελών του για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ή για τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (π.χ. άγρα πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως).
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εργαζομένων-μελών του Συνδέσμου ΚΑΕ.
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με έγγραφη ειδοποίηση στον Συνδέσμου ΚΑΕ προ 30 ημερών.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Ο Σύνδεσμος ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει κατ’ απόλυτη κρίση επιχειρήσεις και επιτηδευματίες στο εκπτωτικό του πρόγραμμα.
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών η έκπτωση παραχωρείται επί του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης ή του επαγγελματία.