Αναστολή Σύμβασης Εργασίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η χώρα μας διανύει μια πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας και οικονομικής ανασφάλειας, η οποία επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Από την πρώτη στιγμή το Σωματείο συγκροτημένα έχει προβεί σε συντονισμένες ενέργειες και προτάσεις προς την Εταιρεία. Είναι σε συνεχή συνεργασία και συζήτηση με την Διοίκηση. Ενημερώνεται και διεκδικεί πατήστε εδώ για συνέχεια