ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2020 – 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα βραβεύσει τα παιδιά των συναδέλφων που διακρίθηκαν στις σπουδές τους, με γενικό βαθμό Άριστα, κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με το συμβολικό ποσό των 50€.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2021, αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενο από το κατάλληλο αποδεικτικό σπουδών του παιδιού τους που αρίστευσε. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των καταστημάτων να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις με τα αποδεικτικά (αριστεία) και να αποσταλούν στον κ. Βηλαρά Φώτη στα Κεντρικά Γραφεία το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2021.