ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΚΑ

Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις 26/10/2021 για την ανάδειξη εκπροσώπων στο ΕΚΑ και
σε συνέχεια του από 02/11/2021 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Νο 91 σας ενημερώνουμε ότι
παραιτήθηκαν τα εκλεγμένα μέλη:

  • Μπόκος Γεώργιος
  • Χρονάκη Ζαμπία
    και την θέση τους καταλαμβάνουν οι πρώτοι επιλαχών
  • Κωνσταντόπουλος Αναστάσιος
  • Φωτιάδης Βασίλειος