ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Ε.Σ.Σ.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε με την από 14.12.2021 ανακοίνωσή  μας καταθέσαμε τις προτάσεις μας για υπογραφή νέας ΕΣΣΕ.

Στις 22.12.2021 έγινε η πρώτη συνάντηση. Ορίστηκε η επιτροπή εκ μέρους της Διοίκησης  και αναγνώσθηκαν οι προτάσεις μας.

Στις 29.12.2021 σε νέα συνάντηση μας έκαναν πρόταση για 1% επί του βασικού, απορρίπτοντας όλα τα λοιπά εκτός από το πριμ πωλήσεων των Ελληνικών Διανομών και την ομαδική ασφάλεια.

Δεν αποδεχτήκαμε και άμεσα κάναμε τις αντιπροτάσεις μας.

Πατήστε εδώ για συνέχεια