ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Ε.Σ.Σ.Ε

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την ανακοίνωση του Σωματείου στις 25.02.2022 με πρωτοβουλία  του Γενικού Διευθυντή κ. Alberto Iglesias υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με το Πρόεδρο του Σωματείου, προκειμένου να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις ώστε η Εταιρεία να επανέλθει με νέα πρόταση.

Μετά από επικοινωνία όλων των μελών του Δ.Σ. και με τη συμβολή της νομικής μας υπηρεσίας, ζητήσαμε να δεσμευθεί η Εταιρεία εγγράφως ότι θα επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση και ότι καθ’ όλη τη διάρκεια παράτασης των διαπραγματεύσεων αναγνωρίζει την κανονιστική δέσμευσή της από την τρέχουσα ΕΣΣΕ.

Αυτοί ήταν οι όροι που θέσαμε προκειμένου να αποδεχτούμε την….. πατήστε εδώ για συνέχεια