Ε.Σ.Σ.Ε 2021 -2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 31.3.2022 στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων υπεγράφη με την Εταιρεία συμφωνία για την νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ)  και για το χρονικό διάστημα από 1.12.2021 έως και τις 31.12.2023.

Η κωδικοποιημένη ΕΣΣΕ θα αναρτηθεί και θα σας αποσταλεί  μόλις ολοκληρωθεί από τις νομικές υπηρεσίες του Σωματείου και Εταιρείας.

 

Η αρχική μας διεκδίκηση ήταν : πάτησε εδώ για συνέχεια