Αριστεία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Σωματείο μας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα  βραβεύσει  τα παιδιά των συναδέλφων που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος  2018-2019.

Οι ηθικοί έπαινοι απονέμονται στα παιδιά των εργαζομένων που αποκτούν με γενικό βαθμό Άριστα έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

Πατήστε εδώ για την συνέχεια