ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχοντας ως μέλημα να βοηθήσουμε όλους εσάς τους γονείς σας επικοινωνούμε την νέα επικαιροποιημένη  συμφωνία, σε πανελλαδική κάλυψη,  με τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών ‘’ Όμιλο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ‘’ (www.eurognosi.com).

Για την τρέχουσα περίοδο και έως τις 08/07/2022 πραγματοποιεί μια προσφορά στην αγορά των βιβλίων για συγκεκριμένα επίπεδα της τάξεως του πατήστε εδώ για συνέχεια

 

Προσφορά