Χορήγησης Αμοιβών Πριμ Παραγωγικότητας δια μέσω διατακτικών σίτισης

Συνάδελφοι

Μετά από συμφωνία με την Εταιρεία ,είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο τρόπος πληρωμής του BONUS (Επίτευξης Οικονομικών Στόχων) αλλάζει.

Στο εξής οι εργαζόμενοι που δικαιούνται BONUS θα το λαμβάνουν με TICKET RESTAURANT. Είναι ο πλέον σύγχρονος τρόπος πληρωμής με την μεγαλύτερη ωφελιμότητα για τον εργαζόμενο.

Πατήστε εδώ για όλο το κείμενο